Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u
Maandag 9 september 2019 
​​​​​​​
Franciscusglasraam LAUDATO SI creatie voor de Sint-Baafskathedraal Gent.
Ingehuldigd 14 december 2018. Harold Van de Perre


“In die kathedraal en op die plaats betekent dit glasraam voor mij het ‘orgelpunt’ van mijn loopbaan als kunstenaar. Ik heb twee jaar gewerkt aan de creatie van het ontwerp en aan de tekening op ware grootte. Nadien heb ik de uitvoering van het glasraam in het Duits atelier Oidtmann (te Linnich) nauwkeurig opgevolgd. Geworteld in de grote glasraamtraditie getuigt dit glasraam van mijn persoonlijke stijl die uiteraard ingebed is in de moderne glasraamkunst. Het ganse scheppingsproces heb ik uitvoerig gedocumenteerd en gefotografeerd.”
Maandag  23 september 2019
​​​​​​​
Na het journaal volgt het nieuws. Waarheid en fictie in de media. Johan Sanctorum

Een goede portie mediakritiek is in een democratie onontbeerlijk. Hoe gaan onze media te werk? Wat is objectiviteit volgens onze openbare media? Brengen zij de waarheid of slechts dat wat de doorsnee burger geloven wil? 
Bij deze lezing wil Johan Sanctorum ons aanzetten tot het kritisch benaderen van wat de media ons dagelijks als nieuws brengt.


Maandag  7 oktober 2019 
​​​​​​​
“Over de band tussen Vlaanderen en Brussel”.  Paul Delva


‘Vlaanderen laat Brussel niet los’, klinkt het steeds opnieuw. Maar wat wil dit eigenlijk zeggen? En denkt de vlag de lading wel? Werkt het Vlaamse beleid wel door in Brussel? En dan is er nog die andere vraag in hetzelfde verhaal: hoe staat Brussel zélf tegenover Vlaanderen? Of nog: hoe is het nu eigenlijk gesteld met het Nederlands in Brussel? Allemaal vragen die betrekking hebben op het nooit aflatende spanningsveld tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad.


Maandag  21 oktober 2019 
​​​​​​​
Klimaatreligie en de miljardenbelangen die er achter schuilgaan. Jan Jacobs


Jan Jacobs : Politiek commentator, vrijdenker, Libertarische objectivist en lichtjes anarchist… zo omschrijft hij zichzelf. Hij werkt al een hele tijd aan een boekje over milieu- en klimaatproblematiek, klimaatreligie en de miljardenbelangen die erachter schuilgaan
De klimaatreligie is gevaarlijk omdat het de succesvolle fusie van religieus geloof en ijver is met vriendjeskapitalisme. 
Volgens de priesters van deze nieuwe religie, is het een goede zaak als je rijk kan worden door middel van overheidssubsidies en subsidies ter bevordering van duurzame ontwikkeling . 


Maandag  4 november 2019
​​​​​​​
Wat doet verstedelijking met dieren, planten en mensen. Hans Van Dyck


“De mens is kampioen om de omgeving naar zijn hand te zetten. Steden bieden een extreme vorm van zulke menselijke creaties. Wereldwijd breidt het stedelijk gebied aan razend tempo uit. Het lijkt de tegenpool van puur natuur. Maar toch zien we een divers pallet van soorten met wisselend succes de stad koloniseren en inpalmen. Wie komt er in de stad aan zijn trekken en waarom? Verandert de stad de eigenschappen van dieren en planten? Vinden we ook bij vogels, vlinders en spinnen een stadsmentaliteit terug? Sinds enkele jaren zijn biologen erg gefascineerd door dit kunstmatig milieu in volle expansie. Wat gebeurt er in onze steden en hoe zou de stad van de toekomst er kunnen uitzien voor fauna, flora en onze eigen boeiende soort?”  


Maandag  18 november 2019 
​​​​​​​
“Beethoven, de grote Geweldenaar”. Jos Meersmans


“In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven. De uitvaart was een van de meest memorabele die Wenen ooit heeft meegemaakt. De scholen waren gesloten. Een menigte van wel tienduizend zielen volgde het stoffelijk overschot. Onder hen Franz Schubert. Hij vertelt ons wat hij weet over zijn idool, over zijn liefdes en zijn passies. Maar hij staat ook stil bij wat Beethoven groot maakte: de verbijsterende vernieuwing van zijn muziek. En terwijl hij zelf langzaam aftakelt aan syfilis en weet dat hem met zijn dertig levensjaren niet veel tijd meer overblijft, beseft Schubert maar al te goed dat hij een dwerg zal blijven naast deze reus. Op 16 december 2020 zal het 250 jaar geleden zijn dat Beethoven geboren werd. Wereldwijd zal de verjaardag met veel luister herdacht worden van de man wiens muziek in ons collectief geheugen gegrift staat met het noodlotsmotief uit de vijfde symfonie, Für Elise of het begin van de Mondscheinsonate.”


Maandag  2 december 2019
​​​​​​​
Kunnen en moeten we de efficiëntie van de gezondheidszorg meten? Hans Van Brabandt.


De meeste westerse landen kampen met gelijkaardige problemen inzake organisatie en financiering van hun gezondheidszorg. Overal nemen de gezondheidskosten exponentieel toe. Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg werd opgericht om objectieve gegevens te verzamelen en gezondheids-economische analyses te leveren. Zo kunnen de beschikbare middelen zo efficiënt en zo transparant mogelijk toegepast worden. Maar er moet ook rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van de zorgen voor de patiënt en met de doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid. Hans Van Brabandt, tot voor kort cardioloog verbonden aan het Kenniscentrum, geeft tekst en uitleg.


Maandag 16 december 2019
​​​​​​​
Taal en identiteit in de Rand. Rudi Janssens, verbonden aan BRIO VUB


Door de verbondenheid van de Rand met de stad is de diversiteit van talen in de Rand een weerspiegeling van de stad. Rudi Janssens belicht de situatie vanuit taalsociologisch perspectief. Wat bepaalt de taalkeuze van de bewoners en wat is de relatie tussen taal en identiteit?
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg