Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u
The future of water(eco)systems

Maandag 18 december 2017 : Prof.dr. Peter Goethals, professor waterecologie UGentWaterecosystemen hebben talrijke maatschappelijk functies. Evenwel is het een steeds grotere uitdaging om de functies efficiënt te combineren. Via wetenschappelijk onderzoek over de samenstelling en interacties binnen dergelijke systemen wordt nagegaan hoe deze systemen optimaal geëxploiteerd kunnen worden, zonder nefaste gevolgen voor toekomstig gebruik. Zowel ecologische inzichten als nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan dergelijke beschermingsmaatregelen en de duurzaamheid van het milieu in het algemeen. Deze lezing geeft een overzicht van enkele sleutelconcepten inzake aquatische
ecosystemen, evenals vaak voorkomende bedreigingen en mogelijke oplossingen.
Met deelname van VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek,VTB kultuur Brussel Oost, Masereelfonds.Nieuwjaarsreceptie 

Maandag 8 januari 2018 


Op het thema ‘Ceci n’est pas une poésie’
opgeluisterd door de Muziekacademie van Anderlecht (enkel voor leden en genodigden)


Debatavond: Cultuur in Brussel: een warrig kluwen of een sterk weefsel?

Maandag 22 januari 2018 


De Vlaamse Club nodigt beleidsmakers uit de politieke wereld uit om in debat te gaan over cultuur in Brussel. Ministers Sven Gatz en Pascal Smet, staatssecretaris Bianca Debaets, parlementsleden Cieltje Van Achter en Annemie Maes en schepen Els Ampe belichten dit thema vanuit hun verschillende politieke strekkingen. Guido Fonteyn modereert dit debat : Hoe werken de verschillende bevoegdheidsniveaus samen om de Nederlandstalige cultuurwerking te ondersteunen en richting te geven? Hoe verhoudt dit zich met de andere taalgemeenschappen? En vooral : wordt onze cultuur hier sterker van?

Met deelname van Masereelfonds, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek, vtbKultuur Brussel-Oost


"Gij zijt zoveel mensen geweest" Herman Teirlinck 1879-1967

Maandag 5 februari 2018: Stefan van den Bosscheliteratuurhistoricus en cultuurwetenschapper KU Leuven.


Voor het Vlaamse cultuurleven blijft Herman Teirlinck van uitzonderlijk belang. Hij gaf Vlaanderen wel vaker een gezicht in heel het land. Hij was graag gezien, was alom- tegenwoordig, leidde een bourgondisch leven en slaagde erin om het beste in mensen boven te halen. Hij was ook gewoon wie hij was; levenslustig en gezegend met een onblusbare dadendrang. Het kan niet anders of er zijn ook andere en zelfs onbekende kantjes aan dit lange en rijk gevulde leven.

Aansluitend aan deze voordracht geeft Sigrid Bousset toelichting bij het project “Het huis van Herman Teirlinck” in Beersel.


Eén jaar president Donald Trump

Maandag 19 februari 2018: Prof. dr. Herman Matthijshoogleraar UGent en VUB


Precies een jaar geleden werd Donald Trump verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten, iets wat zowat iedereen over de hele wereld met verstomming heeft geslagen. De beruchte president maakte naast talloze controversiële uitspraken, ook opmerkelijke beloftes tijdens zijn verkiezingscampagnes. Prof. Matthijs neemt deze beloftes onder de loep. Het is niet enkel kommer en kwel met Trump aan het roer. Amerika is momenteel een grote bouwwerf en de industrie boomt en in de industriestaten wordt Trump graag gezien.

Met deelname van Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenkring, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek, vtbKultuur Brussel-Oost  


Algemene vergadering

Maandag 5 maart 2018


Enkel voor leden


Poetins Rusland: dreigende grootmacht of reus op lemen voeten?

Maandag 19 maart 2018: Prof. Ria Laenen, Russische en Internationale Politiek KU Leuven


Prof. Ria Laenen geeft ons een inkijk in het denken en doen in Poetins Rusland. Zij vertelt over de speerpunten van Poetins buitenlands beleid met daarbij bijzondere aandacht voor de relaties met het westen. Ook belicht ze de interne uitdagingen voor Poetin, zoals de demografische ontwikkelingen, de etnische en religieuze probleemregio in de Kaukasus en de grote kloof tussen arm en rijk. Tenslotte zullen er enkele toekomstscenario’s geschetst worden voor het land.

Met deelname van Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenkring, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek, vtbKultuur Brussel-Oost


Europa: geploeter van crisis naar crisis?

Maandag 16 april 2018: Prof. dr. Hendrik Vos, 
hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent


De Eurocrisis, de Oekraïnecrisis, LuxLeaks, de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis. Telkens weer worden de lidstaten van de EU met uitdagingen geconfronteerd die ze moeilijk alleen de baas kunnen. Telkens weer blijkt hoe moeilijk het is om een gemeenschappelijke Europese aanpak uit te werken. De voorbije jaren leek Europa zich dan ook van crisis naar crisis te ploeteren. Toch valt de Europese Unie niet uit elkaar want geleidelijk aan lijkt de Unie meer greep te krijgen op de lidstaten. Hendrik Vos bekijkt hoe Europa met crisissen omgaat en hoe de leiders zich van top naar top slepen. Wat is uiteindelijk de lijm die de lidstaten aan de onderhandelingstafel houdt?

Met deelname van Davidsfonds. Vermeylenkring, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek.


Ongebonden best, vrouw en Vlaams / Mei '68

Maandag 7 mei 2018: Nelly Maes, voormalige Belgische politica


Een leven als vrouw in de politiek in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Met deelname van Masereelfonds


Speeddate met castraten

Maandag 28 mei 2018: Daan Esch, schrijver 'Stem', coach en communicatiemanager


Lezing over het leven van castraten en hun betekenis voor de klassieke muziek. De personages van Donatello, Raffaello, Eliodoro en consorten worden belicht in historisch perspectief én komen tot leven aan de hand van tekst- en muziekfragmenten.

Met deelname van Davidsfonds


Feestelijke lunch

Zaterdag 2 juni 2018


Locatie: Spiegelzaal, De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.
(enkel voor leden en genodigden)
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg