Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u

​​​​​​​Maandag 7 september 2020

De rechtvaardige rechter, terug van weggeweest!

Paul DE RIDDER, historicus

Op 11 april 1934 verdwenen twee panelen van het Lam Gods, het meesterwerk der gebroeders van Eyck, uit de Joos Vydkapel in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Sinds 1934 geldt Arsène Goedertier, koster en wisselagent uit Wetteren, als “de dief” van het Lam Gods”. In 2002 verklaarde Prof. Dr. Robert Senelle aan zijn Brusselse vriend Dr. Paul De Ridder dat Goedertier slechts een figuur van vierde of vijfde rang was bij deze zogezegde “diefstal”. Vooral sinds 2009 bracht De Ridder deze beweging in deze zaak.

Vrij snel bleek dat een aantal geestelijken een bedenkelijke rol gespeeld hebben in deze compromitterende aangelegenheid.


Maandag 21 september 2020

1349 - Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde

Joren Vermeersch, auteur master in de rechten en in de geschiedenis

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf: de Zwarte Dood. De pest was wellicht een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte toe: rijk noch arm werd gespaard. Historicus Joren
Vermeersch ontkracht de mythe dat Vlaanderen minder hard getroffen werd dan andere streken. Vanuit deze traumatische gebeurtenis biedt Joren Vermeersch een inkijk in heel wat facetten van het toenmalige Vlaanderen.


Maandag 5 oktober 2020

Vrije Universiteit Brussel : 50 en 185 jaar oud!

Frank Scheelings, historicus en archivaris

De geschiedenis van de Vlamingen aan de Université Libre de Bruxelles begint in de 19e eeuw en is ongemeen boeiend. Bij sommige hoofdrolspelers (o.a. Vermeylen!) blijven we even stilstaan. Het duurt uiteindelijk tot 1969 voor de Vrije Universiteit Brussel wordt opgericht. Waarom duurde het zo lang? Kende de universiteit een vlotte start? Hoe kon ze uitgroeien tot een universiteit met meer dan 16000 studenten? Hoe is ze tot haar actuele profiel gekomen? De spreker hanteert een luchtige stijl en overloopt zo de geschiedenis, de vroegere uitdagingen en grote evoluties en plaatst ze in hun context.


Maandag 19 oktober 2020

Zestig jaar Congo, wat nu?

Nadia NSAYI, master in de Vergelijkende en Internationale politiek

Nadia NSAYI is een dochter van België en Congo. Op haar vijfde verliet ze de hoofdstad Kinshasa. Ze groeide op in Vlaanderen, studeerde Internationale politiek aan de KU Leuven. Haar lezing blikt terug op de Belgische kolonisatie. Ze staat stil bij de hedendaagse erfenissen  van dat koloniaal verleden en ze houdt een pleidooi voor dekolonisatie, zelfs na zestig jaar onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 2020.


Zaterdag 7 november 2020

Prijsuitreiking Poëziewedstrijd

“200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”.

11 uur – Spiegelzaal van De Markten – Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel


Maandag 9 november 2020

“Stiff upper lips : een kijk op Englishness en Brexit”  

Harry DE PAEPE, historicus, anglofiel en auteur

Samen met VRT-journalist Flip Feyten schreef hij het boek “Stiff upper lips : Waarom de Engelsen zo Engels zijn”.

Wat maakt de Engelsen zó Engels? Hoe raakten de Engelsen zo verslingerd aan thee? Wat is het geheim van hun aparte humor? Hoe ontstond het kampioenschap schenen schoppen? En hoe staat het met hun legendarische gereserveerdheid, de 'stiff upper lip'? En dan de Brexit, voor ons een ongeziene, onverklaarbare saga, die veel te maken heeft met de manier waarop de Engelsen aan politiek doen. Met liefde voor Engeland en gevoel voor humor wordt de ziel van Albion blootgelegd.

Maandag 23 november 2020

Michaelina Wautier : vrouwelijke pionier van de barokke kunst 

Katlijne Van der Stighelen, kunsthistorica en gewoon hoogleraar KU Leuven

Glazen plafonds zijn van alle tijden: furore maken als kunstenares in de 17e eeuw was een bijna onmogelijke taak. Michaelina moest door haar buitengewoon talent niet onderdoen voor haar mannelijke tijdgenoten en toch raakte ze in de vergetelheid. Momenteel zijn van haar hand een dertigtal werken bekend. Ze getuigen van een uitdagende thematiek en een superieure picturale techniek. Wautier onderscheidt zich van haar vrouwelijke collega’s door de veelzijdigheid van de genres waarop ze zich toespitst. Zo waagt ze zich naast portretten en genrestukken ook aan historiestukken op groot formaat – een uitdaging die zelfs vele mannelijke schilders niet aangingen.
Haar werk is zo veelzijdig en uniek dat het alle kunsthistorische verbeelding tart.

Maandag 7 december 2020

Orgaandonatie

Dr Jacques Sennesael, lid van de Vlaamse Club

Orgaantransplantatie is de ultieme behandeling voor een aantal levensbedreigende aandoeningen maar kampt met een aantal problemen: orgaantekort, misvattingen over potentieel donorschap, wantrouwen over donorprocedures en toewijzing van organen, onwaarheden en onterechte bezwaren. Hoog tijd om alle feiten over orgaandonatie op tafel te leggen en voor een kijkje achter de schermen van het medische transplantatiegebeuren.

Maandag 11 januari 2021

Nieuwjaarsreceptie

Opgeluisterd door de Muziekacademie van Anderlecht (enkel voor leden en genodigden).
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg