Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u
Bruegel en Brussel

Maandag 21 januari 2019: Tine Luk Meganck, behaalde een PhD in de Kunstgeschiedenis aan Princeton University, en sinds 2005 onderzoeker aan de KMKSB te Brussel. Ze is de auteur van verschillende publicaties over kunst en kennis in de vroegmoderne tijd, en over Pieter Bruegel in het bijzonder, waaronder Pieter Bruegel the Elder. Fall of the Rebel Angels. Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt (Silvana, 2014); Erudite Eyes. Friendship, Art and Erudition in the Network of Abraham Ortelius (1527-1598) (Brill, 2017), en, meest recent (ed. met Sabine van Sprang), Bruegels wintertaferelen. 
Historici en kunsthistorici in dialoog (Mercatorfonds, 2018).Pieter Bruegel de Oude leefde en werkte tijdens de meest productieve jaren van zijn schilderscarrière in Brussel. Hij stierf er 450 jaar geleden en ligt er begraven in de Kapellekerk. Dat wordt in 2019 met een Bruegel-jaar herdacht. Tine Luc Meganck volgt in deze voordracht enkele sporen van Bruegel in Brussel en leidt u visueel rond in één van zijn meest fascinerende schilderij ‘De Val van de Opstandige Engelen’, thans een topstuk van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. Ooit misschien een pronkstuk in het Brusselse stadspaleis van Cardinaal Antoon Perrenot de Granvelle?Europees handelsbeleid onder de loep

Maandag 4 februari 2019:  Prof. dr. Ferdi De Ville (Ugent)


Na alle heisa over TTIP en CETA lijkt het nu windstil rond de handelsverdragen.In deze lezing wordt uitgelegd hoe het handelsbeleid tot stand komt en wat de EU deed met het protest van burgers, middenveld, bedrijven en politici.


De Islam voor ongelovigen. Het Korangeloof in de praktijk

Maandag 25 februari 2019: Koenraad Elst, dr. Wijsbegeerte, sinologie en oriëntalistiek


Publiceerde o.a. in 2016 het boek “De Islam voor ongelovigen. Het Korangeloof in de praktijk”. Hij werkte als politiek journalist, senaatsmedewerker en zelfstandig publicist. Dit boek behandelt de onbetwistbare kern van de islam, erkend door alle moslims, namelijk de Koran en de Overleveringen omtrent de Profeet, en schat in hoe deze zich in de huidige islambeleving vertaalt. De islam voor ongelovigen verwerkt nieuwe inzichten omtrent het ontstaan van de Koran, en nieuwe gebeurtenissen, nu onder meer aanslagen en het talrijk opduiken van kalifaatstrijders de problematische kanten van de islam wel heel dichtbij hebben gebracht.


Grensoverschrijdende solidariteit in Europa: is ze nodig? is ze haalbaar?

Maandag 18 maart 2019: Frank Vandenbroucke, hoogleraar Universiteit Amsterdam


In de aanloop naar de Europese verkiezingen nodigt de Vlaamse Club Frank Vandenbroucke  uit om te spreken over wat een sociaal Europa kan betekenen voor de burger. Enerzijds pleiten veel argumenten voor een versterking van solidariteitsmechanismen in de Europese Unie, met name om de Muntunie te versterken. Anderzijds lijkt de Europese bevolking er niet voor gewonnen om solidariteit uit te bouwen boven het vertrouwde niveau van de eigen nationale welvaartsstaten. Maar is dat laatste wel zo? En welke vorm van Europese solidariteit zou precies nodig zijn? ​​​​​​​


Maar is daar dan niets aan te doen, aan die wapenhandel?

Maandag 1 april 2019: An Vranckx, gedoctoreerd op ‘wetenschap voor beleid’ aan de VUB in 1998


An Vranckx buigt er zich al twee decennia over, in juridisch en ander speurwerk, publicaties, college zalen, de internationale conferentie arena’s en op “het terrein”. De illegale handel en onhandig beheer van moordwapens helemaal onmogelijk maken klinkt als een naïef streven, maar we kunnen wel trachten om het elke dag een beetje moeilijker te maken. Naar De Markten brengt An enkele gevalstudies mee van terreinwerk, in meerdere uithoeken van Afrika maar toch vooral in Latijns-Amerika, waar ze o.a. advies verstrekte aan de Colombiaanse onderhandelaars die een uitweg zochten voor een al meer dan halve eeuw aanslepende gewapende strijd. ​​​​​​​


Wido van Anderlecht in kanonikale en Kamerijkse context

Maandag 29 april 2019: Herman Loris, de auteur is doctor in de wetenschappen en historicus


Vanuit de Lage Landen was de uitstraling van Wido of Guido van Anderlecht naar Duitsland, Frankrijk en Italië niet gering. Het traditionele beeld van deze middeleeuwse figuur wordt in dit bijzondere boek grondig bijgesteld. Een verrassende uitgave.


Happening. De aanslag in de Inno.

Maandag 13 mei 2019: Johan Swinnen, Prof. Emeritus Communicatiewetenschappen


Verleden jaar publiceerde Prof. Swinnen het boek “Happening. De aanslag in de Inno.” Prof. Swinnen verloor op dertienjarige leeftijd zijn beide ouders in de brand van 1967. Jaren later is hij een onderzoek begonnen en heeft zijn bevindingen verwerkt in de bovengenoemde roman, die niemand onberoerd laat. Volgens Johan Swinnen werden zijn ouders het slachtoffer van een politieke aanslag vanuit extreemlinkse hoek. Tijdens zijn research kwam de auteur de daders, zeventigers inmiddels, op het spoor. Bijzonder is dat hij met evenveel mededogen heeft geschreven over de daders als over de slachtoffers.
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg