Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u

​​​​​​​Maandag 20 januari 2020 

De macht van de gewoonte: over sociale ritmes en sociale tijd.

Prof. Ignace CLORIEUX, hoogleraar Sociologie VUB, internationaal onderzoeker naar tijdsbesteding en tijdsordening, levensloop, cultuurparticipatie, jeugd en onderwijs.

Tijd is mensenwerk, een sociale categorie. Mensen maken en ordenen de tijd. Tegelijkertijd hebben we de indruk dat de tijd buiten onszelf bestaat: we hebben tijd, we besteden tijd, we sparen tijd net alsof het iets tastbaar is. In wezen krijgt tijd echter alleen maar een betekenis doordat we ze gebruiken in ons dagelijks leven. Zo wordt tijd een sociaal feit, een realiteit die betekenis heeft en geeft. In deze lezing gaan we dieper in op dit sociologische inzicht. We exploreren onder meer verschillende niveaus van sociale tijd, hoe die elkaar wederzijds beïnvloeden en hoe ze op die manier de robuuste ondergrond vormen van onze collectieve tijdsordening en ons leven diepgaand beïnvloeden.


Maandag 3 februari 2020

Is Frankrijk ongeneeslijk ziek?

Barones Mia DOORNAERT , journaliste, columniste, voorzitster Vlaams Fonds voor de Letteren.

De verkiezing van Emmanuel Macron in mei 2017 was als een frisse wind. Binnenlands wilde de president de steriele stellingenoorlog tussen links en rechts overbruggen. Buiten de grenzen was er ook opluchting, omdat de nieuwe president zich wilde inzetten voor Europese integratie. Maar de gele hesjes sloegen de verwachtingen stuk. Het protest tegen de verhoging van de dieselprijs was begrijpelijk, maar de vernielzucht van de betogers was beangstigend en toonde hoe moeilijk de oude Franse demonen kunnen beteugeld worden.  Frankrijk gedraagt zich sinds meer dan dertig jaar als een kribbige patiënt die voortdurend van dokter verandert en dan even snel de nieuwe medicijnen weer weggooit. Ondergaat dokter Macron ook dat lot?

Mia Doornaert, wier boek over Frankijk, ‘Ontredderde Republiek’, een bestseller werd, licht aan de hand van duizend jaar Franse geschiedenis toe hoe een land met zoveel troeven in zijn huidige verstarring en ontreddering terechtkwam.


Maandag 17 februari 2020 (op de Middenzolder van De Markten)

De Ommegang

Luc COLLIN, germanist, is als schrijver verbonden aan het Toneelfonds Janssens Antwerpen en is lid van het SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). Met  zijn amateurtoneelgezelschap ‘De Noordstar’ neemt hij jaarlijks deel aan de wereld- beroemde Ommegang.

De Ommegang is op 11 december 2019 door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. De oorsprong van de volkse optocht gaat terug tot de Middeleeuwen, maar de moderne Ommegang werd in 1930 in het leven geroepen op basis van beschrijvingen van de historische stoet waarin iedereen die enigszins naam had in de Brusselse maatschappij defileerde over de Grote Markt. De Ommegang is de oudste historische voorstelling van Brussel.Om en bij de 1.400 figuranten lopen mee in deze processie die het bestuur van Karel de Vijfde in de zestiende eeuw doet herleven. Keizer Karel was zelf een van de aanwezigen van de Ommegang in 1549. De organisatie van De Ommegang reageert tevreden. ‘We zijn heel fier met deze erkenning’, aldus Paul Le Grand, voorzitter van Ommegang Brussels Events.

Niet echt een sant in eigen land maar wereldwijd bekend. Dit is een beetje de paradox van onze Ommegang. Het is zo dat we in het buitenland tot het kleinste museum bezoeken maar onze eigen parels worden verwaarloosd. Deze lezing laat u van binnenuit kennismaken met de Brusselse Ommegang.


Maandag 23 maart 2020 => geannuleerd wegens corona-virus en verplaatst naar Maandag 7 september 2020 !

De rechtvaardige rechter, terug van weggeweest!

Paul DE RIDDER, historicus

Op 11 april 1934 verdwenen twee panelen van het Lam Gods, het meesterwerk der gebroeders van Eyck, uit de Joos Vydkapel in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Sinds 1934 geldt Arsène Goedertier, koster en wisselagent uit Wetteren, als “de dief” van het Lam Gods”. In 2002 verklaarde Prof. Dr. Robert Senelle aan zijn Brusselse vriend Dr. Paul De Ridder dat Goedertier slechts een figuur van vierde of vijfde rang was bij deze zogezegde “diefstal”. Vooral sinds 2009 bracht De Ridder deze beweging in deze zaak.

Vrij snel bleek dat een aantal geestelijken een bedenkelijke rol gespeeld hebben in deze compromitterende aangelegenheid.


Maandag 20 april 2020

Zestig jaar Congo, wat nu?

Nadia NSAYI is een dochter van België en Congo. Op haar vijfde verliet ze de hoofdstad Kinshasa. Ze groeide op in Vlaanderen, studeerde Internationale politiek aan de KU Leuven. Haar lezing blikt terug op de Belgische kolonisatie. Ze staat stil bij de hedendaagse erfenissen  van dat koloniaal verleden en ze houdt een pleidooi voor dekolonisatie, zelfs na zestig jaar onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 2020.


Maandag 4 mei 2020

Vrije Universiteit Brussel : 50 en 185 jaar oud!

Frank SCHEELINGS, historicus en archivaris  

De geschiedenis van de Vlamingen aan de Université Libre de Bruxelles begint in de 19e eeuw en is ongemeen boeiend. Bij sommige hoofdrolspelers (o.a. Vermeylen!) blijven we even stilstaan. Het duurt uiteindelijk tot 1969 voor de Vrije Universiteit Brussel wordt opgericht. Waarom duurde het zo lang? Kende de universiteit een vlotte start? Hoe kon ze uitgroeien tot een universiteit met meer dan 16000 studenten? Hoe is ze tot haar actuele profiel gekomen? De spreker hanteert een luchtige stijl en overloopt zo de geschiedenis, de vroegere uitdagingen en grote evoluties en plaatst ze in hun context.


Zaterdag 9 mei 2020 – 11 uur

Prijsuitreiking Poëziewedstrijd

“200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”.

11 uur – Spiegelzaal van De Markten – Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.


Maandag 18 mei 2020

“Stiff upper lips : een kijk op Englishness en Brexit”  


Harry DE PAEPE, historicus, geschiedenisleraar, auteur, anglofiel en expert Britse politiek en cultuur. 


Samen met VRT-journalist Flip Feyten schreef hij het boek “Stiff upper lips : Waarom de Engelsen zo Engels zijn”.
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg