​​​​​​​Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u

​​​​​​​BELANGRIJKE MEDEDELING!

Daar de besmettingen met het COVID-19 virus nog steeds aanhouden, zal de Vlaamse Club in het najaar van 2020
 tot 7 December geen activiteiten meer organiseren.

Wij hopen u opnieuw een interessant programma te kunnen aanbieden.


Wij hechten veel belang aan de gezondheid van onze leden en willen dan ook geen verdere risico’s nemen.


Wij danken u voor uw begrip.


Maandag 11 januari 2021

Nieuwjaarsreceptie

Opgeluisterd door de Muziekacademie van Anderlecht (enkel voor leden en genodigden).
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg